Meist

14. May 2016

2015. aasta sügisel said kokku kolme organisatsiooni – Eesti Õpilasesinduste Liit, Lastekaitse Liit ja MTÜ Foorumteater – esindajad, et koos algatada kiusamise vastane kampaania. Sündis projekt Salliv Kool, mis on nüüdseks juba peaaegu 1000 õpilaseni Eestis jõudnud.

HBSC (Health Behavior in School-aged Children) on läbi viinud uuringu, mille andmetel on Eesti ülejäänud Euroopaga võrreldes koolikiusamises neljandal kohal. Keskmiselt oli 11% uuringus osalenud õpilastest kogenud korduvat pahatahtlikku käitumist oma koolikaaslaste poolt. Eestis oli see näitaja kaks korda kõrgem. Vaadates uuringuid näeme, et Eestis on koolikiusamise ohvrite arv stabiilne, millest võib järeldada, et seni kasutatavad meetodid ei ole viljakandvad. Koolivägivald võib tekitada depressiooni, ärevushäireid ja seletamatuid ebamäärased hirme, mis tugevalt kahjustavad inimese enesehinnangut.

Eesti Õpilasesinduste Liit (edaspidi EÕEL) on projektiga Salliv Kool käivitanud üle-Eestilise kampaania, mille eesmärgiks on tõstatada koolikiusamise temaatika, keskendudes mitte niivõrd füüsilisele vägivallale, vaid ideaalse koolikeskkonna loomisele. Soovime teadvustada õpilastele, et parima hariduse saab koolis, kus valitseb harmooniline tasakaal. Salliva Kooli eesmärgiks on kasvatada tolerantsemat mõtlemist kooliõpilastes, et selle läbi vähendada kiusamisjuhtumeid. Projektis osalemine annab koolidele võimaluse leida uusi lahendusi kui ka kogukonna põhiselt algatada ettevõtmisi, mis on suunatud sallivama koolikeskkonna loomisele.

2016/2017 õppeaastast rakendab Salliv Kool koolidele haridusprogrammi, mis on suunatud 1. – 9. klassi ja kutsekooli õpilastele. Eesmärgiks on siduda ühtseks tervikuks projekti eelmise hooaja sisuline – sotsiaalsed eksperimendid, foorumteatri etendused, Sallivuspäev – pool, et pakkuda koolidele terviklikku ja tõhusat kiusamist ennetavat programmi.

 

Projekti raames toimuvad:

Sotsiaalsed eksperimendid „Kas julged vahele astuda?“, mis on suunatud koolinoortele ja mille eesmärgiks on teha eeltööd üle-eestilise sallivuspäeva materjalide koostamisele.

Foorumteatri etendused, mida viib läbi Salliva Kooli enda foorumteatritrupp.

Sotsiaalmeedia kampaania, kus tõstatakse läbi erinevate sotsiaalmeedia platvormide abiga teemasid, mis haakuvad sallivusega koolikeskkonnas. 2016. aastal oli läbivaks teemaks üldine kiusamistegevuste kaotamine. Paberile tuli kirjutada tegevus, mis on seotud kiusamisega ja mida taheti koolikeskkonnast kaotada. Järgnes paberi mingil moel hävitamine ja teiste sõprade nomineerimine, et tekitada ahelkett. Sotsiaalmeedia kampaaniaga käib koos hashtag (#MaPolePoksikott).

Üle-Eestiline Sallivuspäev, mis on terve projekti kulminatsioon ning selle raames toimuvad igas maakonnas foorumlauad. Sallivuspäeva jaoks oleme välja töötanud foorumlauad, kus igal õpilasel on vabadus rääkida oma mõtetest ning aktiivse aruteluga püüame selgitada eri inimeste maailmapildi ja selle abil tõsta sallivust Eesti haridussüsteemis.